Award from the Center for Women’s Studies for my graduate thesis about Japanese subcultures

My graduate thesis about Japanese subcultures won a third prize from the Center for Women’s Studies in Zagreb, Croatia. Take a look at this post for abstract and pictures from the ceremony.

https://i2.wp.com/i1355.photobucket.com/albums/q702/myaumania/mania200001.png

Jučer sam primila treću nagradu Centra za ženske studije za svoj diplomski rad “Slatko lice pobune: ženstvene i konzumerističke subverzivne prakse japanskih subkultura kao izraz otpora tradiciji i patrijarhatu.” Isti taj rad trenutno pokušavam objaviti kao knjigu u proširenom izdanju; deskriptivni opisi i zanimljivosti uz znanstveni temelj, nadam se da će ova nagrada isto biti od pomoći. Jako sam sretna radi ove nagrade, nisam spavala par dana do dodjele od nervoze, trema. Ovo je velika počast za mene i jedina sam u svojoj kategoriji; od tri nagrade moja je jedina društveno-humanističkog karaktera, prva nagrada je medicinsko-farmaceutske naravi, a druga likovno-umjetničke. Svečanost je bila prekrasna, od cijelog uzbuđenja totalno me adrenalin udario, pogotovo kad sam čula opis svog rada, bolje ga ni sama ne bi opisala. Pohvale mi neopisivo mnogo znače, da je moj trud prepoznat. Pogotovo da je rad ocijenjen kao kvalitetan i ozbiljan znanstveni rad, to mi je bilo i najvažnije pri pisanju. I isto tako da je prihvaćen pozitivno i otvorenog uma jer ovo je još kontroverzna tema kod nas, opterećena predrasudama nametnutima kroz masovne medije.

Dva članka o ovom događaju:

Centar za ženske studije: “Dodijeljena ovogodišnja nagrada!”

Libela: “Predstavljen strip o Zagorki i dodijeljena Nagrada za najbolji studentski rad na temu žena i rodne problematike”

https://i2.wp.com/i1355.photobucket.com/albums/q702/myaumania/mania200002.png

Marija Jurić Zagorka je moj uzor iz djetinjstva tako da mi puno znači da je sama nagrada dodijeljena u sklopu sklopu 6. Dana Marije Jurić Zagorke, u Zagorkinom stanu. Pa je bilo i najprikladnije da se slikam uz njenu bistu.

Znači u Centru za ženske studije ovih dana se održavaju 6. Dani Marije Jurić Zagorke, s bogatim programom. Više možete saznati na stranicama centra: http://www.zenstud.hr A ovdje možete skinuti program u pdf formatu. Sutra je drugi dan znanstvenog skupa “Rad, rod i klasa”.

Budući da se rad trudim objaviti cijela verzija neće biti dostupna javno dok ne objavim knjigu, ali evo za sada sažetak:

NASLOV : Slatko lice pobune: ženstvene i konzumerističke subverzivne prakse japanskih subkultura kao izraz otpora tradiciji i patrijarhatu.

SAŽETAK :
Konflikt  roditeljske kulture  i novih generacija  u Japanu označava sukob patrijarhalne tradicije i kolektivizma i modernih struja individualizma i liberalizma.  Mladenačka  inicijativa  u formi subkultura posredstvom  kapitalizma i konzumerizma  unosi  vlastite ideološke vrijednosti  u masovnu  kulturu  procesom  njihovog oprirodnjavanja,  radi čega postaju prihvatljivi unutar vladajuće ideologije.  U tome je   toliko uspješna da su se  granice pop kulture, subkulture i visoke umjetnosti u modernom Japanu gotovo  izgubile. Japanske subkulture se ne protive kapitalizmu i konzumerizmu kao što to čine zapadne, već se njima  aktivno služe  jer  su oprečni  tradicionalnim konformističkim  vrijednostima.  U takvom njihovom djelovanju je  nastala  snažna  alternativna modna  industrija  kao unikatna, kreativna i  „štedljiva modna kultura“.  Bricolage (mukoseki)  japanske ulične mode  subverzijom nacionalnih i tradicijskih simbola  u procesu  glokalizacije suprotstavlja se tradicionalizmu, nacionalizmu i globalizmu.  Pritom stvara  transtekstualne, originalne  i prepoznatljive japanske subkulturne  stilove.  Za Japan je karakteristično da  je mladenački subkulturni otpor ženskog karaktera, djevojke su predvodnice subkultura  i svoje djelovanje  iskazuju putem  djevojačke  kulture  (onna no ko bunka)  koja  je utemeljena na  shōjo i kawaii  fenomenima, izrazima  ekstremne ženstvenosti i deklarativnog odbijanja odrastanja. Djevojačku inicijativu prihvaćaju i slijede mladići, preuzimajući obilježja ženskog identiteta u
svrhu otpora. Ženska kultura tako sa svojom zaigranom, romantičnom, šarenom i slatkom naravi
postaje  simbol otpora  rigidnom, muškom  uređenju svijeta  standardizacije, reda, kontrole,
racionalnosti i ozbiljnosti.

KLJUČNE RIJEČI :
Japanske subkulture, shōjo, kawaii, subverzivni konzumerizam, djevojačka kultura.

*

THESIS TITLE :
Cute Face of Rebellion: Feminine and Consumerist Subversive Practices of Japanese Subcultures as a Reaction against Tradition and Patriarchy.

ABSTRACT :
Clash of the parental culture and new generations in Japan marks the conflict of patriarchal tradition and modern streams of individualism and liberalism. Youth initiative in the form of subcultures implements its ideological values into mass culture through the process of naturalization, which makes it acceptable within the dominant ideology. This process is so successful that the boundaries of pop culture, high art and subculture in modern Japan are mixed and almost lost. Japanese subcultures are not against capitalism and consumerism as western subcultures are; instead they are actively using them because they are opposite to traditional, conformist values. Their action has formed strong alternative fashion industry as a unique, creative and “thrift fashion culture”. Japan’s fashion bricolage (mukoseki) confronts traditionalism, nationalism and globalism by subversion of national and traditional symbols in the process of glocalisation. At the same time it generates transtextual, original and recognizable Japanese subculture styles. Japan’s youth and subculture movement is distinctive by its feminine character, girls are leaders of subcultures and their actions are expressed through girls’ culture (onna no ko bunka) which is based on shōjo and kawaii phenomena; expressions of extreme femininity and declarative refusal of growing up. Boys accept and follow girls’ initiative by taking over characteristics of female identity in order to rebel. Female culture with its playful, romantic, colorful and sweet nature becomes a symbol of resistance to rigid masculine world of standardization, order, control, rationality and seriousness.

KEYWORDS :
Japanese subcultures, shōjo, kawaii, subversive consumerism, girls’ culture.

My profile on Academia.edu: http://ffzg.academia.edu/MartinaKrizanic

Advertisements

5 responses to “Award from the Center for Women’s Studies for my graduate thesis about Japanese subcultures

  1. Pingback: Japanske ženske subkulture na Vox Feminae festivalu | MyauMania·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s