My lecture at Sferakon ’14. this Friday

I am holding a lecture titled “Concept of race in Japanese pop culture and subcultures” at Sferakon 2014. this Friday starting from 19:00 o’ clock, room D2.

Lecture will be held on Croatian. Everyone interested in this subject are welcome. Description:

POJAM RASE U JAPANSKOJ POP KULTURI I SUBKULTURAMA
Martina Križanić

U svjetlu usmjerenja konvencije prema temama paralelnih svjetova i alternativne povijesti ovo predavanje se bavi pojmom rase kao kulturološke konstrukcije vezane uz određenu nacionalnu ideologiju što se ilustrira na primjeru Japana. Opisuje se specifični put povijesnog razvitka ideja o japanskoj rasi (yamamoto minzoku) te njene veze s nacionalističkim diskursom i odnosom prema drugim rasama tj. rasnim ideologijama. Nadalje se prikazuje kako pojam rase interpretiraju suvremena pop kultura kao i mladenačka kultura kroz subkulture. Njihova zanimljiva plejada imaginarnih likova ne nudi samo postojeća rasna rješenja, već stvara potpuno nova, neobična, rasno i rodno neodrediva, izmiješanih kultura pa čak i vrsta, životinjskih i tehnoloških hibrida izvan trenutnih mogućnosti ljudske fizionomije. Paralelni svjetovi i likovi koje stvaraju (pa čak i žive u stvarnom životu) predstavljaju otpor dominantnoj tradicionalnoj ideologiji i subverzivno bricolage poigravanje sa zadanim pojmovima identiteta.

tumblr_lwjrfhOgYB1qa7xbg
Martina Križanić diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, a svoju prvu knjigu objavljuje 2013. pod nazivom Slatko lice pobune: Ženstvenost, infantilnost i konzumerizam japanske Harajuku kulture kao izraz otpora prema tradiciji i patrijarhatu u sklopu sociološke biblioteke izdavača Jesenski i Turk. U svom radu bavi se postmodernističkim teorijama životnog stila i identiteta, a te interese izražava i u praksi putem modnog projekta MyauMania koji preispituje klasične granice modnog dizajna i njegove aktivističke, umjetničke i performativne potencijale.

SFERAKON WEBSITE
SFERAKON SCHEDULE
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s