Lecture on Craftivism next week

I will be guest lecturer next week at Culture centre Trešnjevka, topic revolves around creative activism; Craftivism. Please join us on Tuesday, 16. June 2015. at Park Stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb, Croatia, starting at 19:30h.

FB event: http://www.facebook.com/events/413216568885756/

U sklopu programa Lica kulture: Moda u utorak, 16. lipnja s početkom u 19.30 sati u Centar za kulturu Trešnjevka Martina Križanić (aka. myauMANIA) održat će se predavanje: Kreativni aktivizam: crafitivism.

” O predavanju:

Društveni pokret „craftivism“ nastao je iz utjecaja postmodernizma, kontrakulturnih i subkulturnih previranja, demokratizacije mode te suvremene politike identiteta. Stoji u opoziciji prema korporativnoj kulturi i masovnoj proizvodnji stvaranjem alternativnog tržišta i novog tipa potrošača koji konzumira u skladu s vrijednostima kao što su održivi razvoj i zaštita životinja. Unutar pokreta znanja se dijele i potiče se kreativnost. Značajna je feministička komponenta jer pokret u velikom broju čine žene koje sferu ručnog rada koriste kako bi stekle financijsku stabilnost, formirale žensku kulturu, iskazale politički komentar. Sam ručni rad se modificira i poprima dimenzije životnog stila, političkog-aktivizma i umjetnosti.

Martina Križanić rođena je u Zagrebu 1986. god. Diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a trenutno je studentica diplomskog studija Kostimografije pri Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Od 2012. godine razvija modni projekt myauMANIA putem kojeg i iz osobnog iskustva preispituje klasične granice modnog dizajna i njegove aktivističke, umjetničke i performativne potencijale. Objavljuje knjigu „Slatko lice pobune“ 2013. godine u izdanju Jesenski i Turk na temu ženstvenih japanskih subkultura koje se primarno izražavaju putem mode. Do sada je izlagala svoje radove na 9 revija i par izložbi u Hrvatskoj i u inozemstvu, drži mnoga predavanja u području teorije mode i subkultura te organizira kulturno-umjetnička događanja za ljubitelje japanske kulture (u čemu se ističe suradnja s Japanskim veleposlanstvom). Živi i radi u Zagrebu. 
_

Autorica projekta Lica kulture: Moda 2015. – Ivana Čuljak
Voditelj projekta – Veselko Leutar, leutar@cekate.hr, 091 3027 414

Financirano sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Više o projektu:
http://www.cekate.hr/program/moda-moda/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s